top of page
Suggested Read
Recent Posts
Follow Haupcar
Archive

Haupcar for Business


หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ การซื้อรถสักคันเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจคงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณ อัตราการผ่อนรถต่อเดือนในปัจจุบันคงไม่ต่ำกว่า 12,000 บาท เมื่อเฉลี่ยต่อวันเเล้วจะพบว่าในหนึ่งเดือนไม่ว่าคุณจะใช้รถกี่วัน เเต่เงินของคุณจะหายไปวันละ 400 บาทเเม้คุณจะจอดรถไว้นิ่งๆก็ตาม นี่ยังไม่รวมถึงค่าน้ำมัน ค่าประกันรายปี ค่าซ่อมเเซมอีกต่างๆนานาที่คุณต้องจ่ายอีกมากมาย


จะดีกว่าไหมหากคุณหันมาใช้ “ฮ้อปคาร์” อีกหนึ่งทางเลือกที่เข้ามาช่วยให้ธุรกิจคุณได้มีรถใช้โดยไม่ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก โดยคุณสามารถเช่ารถได้เพียงเริ่มต้นชั่วโมงละ 89 บาท หรือ วันละ 719 บาท นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกวันเวลาที่ต้องการใช้งานได้ โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินไปกับค่าผ่อนรถ, ค่าดูแลรักษาอื่นๆ เพราะฮ้อปเชื่อว่าทุกคนสามารถมีรถใช้ได้ โดยไม่ต้องซื้อ 
Information Line : @haupcar or Click Add Line

Comments


bottom of page