top of page
Suggested Read
Recent Posts
Follow Haupcar
Archive

What is 2.5PM


What we share today?

  • ปัญหามลพิษในกรุงเทพมหานครฯ

  • แบบไหนถึงจะเรียกว่ามลพิษ ที่อยู่ในระดับอันตราย

  • 2.5 PM อันตรายอย่างไร?

  • สาเหตุการเกิดมลพิษในกรุงเทพฯ

  • Service ของเราช่วยลดมลพิษอย่างไร?


อย่างที่เรารู้กันว่า กรุงเทพมหานครได้เผชิญกับปัญหามลพิษในอากาศที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงเดือนที่ผ่านมา สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ ได้เล่าถึงมลพิษที่เกิดจากฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (2.5 PM) และในหลายๆพื้นที่มีการสะสมของมลพิษอยู่ในอากาศเกินกว่าค่ามาตรฐาน 50 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร) และยังมีอีกหลายๆพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองเฉลี่ยเกิน 100 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร)

จากดัชนีชี้วัด AQI (The Air Quality Index) ได้แบ่งระดับของการสะสมฝุ่นละอองในอากาศคร่าวๆดังนี้ ฝุ่นละอองที่สะสมอยู้ในอากาศจะต้องมีไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม. (ไมโครกรัม/ลูกบาศ์กเมตร) จึงจะถือว่าเป็นอากาศที่มีคุณภาพดี สำหรับค่าที่มากกว่า 50 มคก./ลบ.ม.แต่ไม่เกิน 100 มคก./ลบ.ม.ก็ยังถึงว่าคุณภาพปานกลาง ยกเว้นผู้ป่วยเกี่ยวกับทางเดินหายใจอาจจะต้องระมัดระวัง แต่ถ้าเกิน 100 มคก./ลบ.ม.ถือว่าเริ่มอันตราย เด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรอยู่ภายนอกอาคารนานๆ

สำหรับกรุงเทพมหานคร ฝุ่นละอองที่สะสมในอากาศ มีผลต่อสุขภาพ และจะส่งผลต่อผู้ป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เวลาที่ออกกำลังกายภายนอกอาคาร และสำหรับบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้สูงอายุ ไม่ควรออกกำลังกายภายนอกอาคารเป็นเวลานาน

คำว่าฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (2.5 PM) หมายถึงมาตรการวัดขนาดของฝุ่นละอองในอากาศ ซึ่งกำหนดโดย US.EPA (สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) เป็นหน่วยงานระดับประเทศ หรือระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา มีหน้าที่ดูแลปกป้องสุขภาพของมวลมนุษย์และปกป้องสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ซึ่งได้แก่อากาศ น้ำและแผ่นดิน) ให้แบ่งประเภทฝุ่นละอองขนาดเล็กออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1.ฝุ่นหยาบ (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5-10 ไมครอน)

2.ฝุ่นละเอียด (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 2.5 ไมครอน)

สำหรับขนาดของฝุ่นละอองที่ตรวจพบในเขคพื้นที่กรุงเทพมหานครคือ ฝุ่นละอองที่เรียกว่าฝุ่นละเอียด โดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน เป็นขนาดที่เล็กเกินกว่าที่ขนจมูกของคนจะสามารถกรองได้ ทำให้ฝุ้นละอองขนาดเล็กสามาถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด รวมไปถึงแทรกซึมถึงระบบการทำงานต่างๆของอวัยวะภายใน ที่อาจทำให้มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเรื้อรัง

สาเหตุของฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร มักจะเกิดจากสาเหตุหลักๆ 2 สาเหตุคือ

1. ปัญหามลพิษที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อพลิงชนิดต่างๆของยานพาหนะ ที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซต์ ฝุ่นละอองต่างๆ ซึ่งมักจะเกิดในเขตชุมชนขนาดใหญ่ เช่นกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

2. ปัญหามลพิษทางอากาศจากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆในโรงงานอุตสาหกรรม

สำหรับบริการของ Haupcar เป็นบริการที่ส่งเสริมรูปแบบการเดินทาง รูปแบบใหม่ในสังคมเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมืองที่มีประชากรอยู่หนาแน่น เป็นการให้บริการแบบที่เรียกว่า Car Sharing

อย่างประเทศสหรัฐอเมริกา ก็ได้มีธุรกิจรถเช่าแบบใหม่ ที่ให้เช่ารถระยะสั้น ได้ฉีกกฎการเช่ารถแบบเดิมๆ และกลุ่มลูกค้าก็เป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไป บุคลากรในองค์กร และสถาบันการศึกษา ที่ต้องการใช้รถในเวลาไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น ซึ่งซิปคาร์นั้นเริ่มต้นจากการเห็นว่าควรใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่มากเกินไปในชุมชนแออัด รวมถึงแนวคิดที่น่าสนใจว่า แบ่งปันกันใช้ 1 ครั้งจะสามารถช่วยลดปริมาณรถยนต์ลงได้ถึง 20 คัน

อย่างที่กล่าวไปว่า Car Sharing คือเป็นนวัตกรรมแบบใหม่สำหรับการเดินทาง โดยแนวคิดหลักๆคือคนสามารถนำรถออกมาแชร์กัน แบ่งกันใช้ เป็นเจ้าของร่วมกัน คนทุกคนไม่จำเป็นต้องซื้อรถ แต่ก็มีรถขับได้ ผู้ที่อยากใช้รถก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น สมัครสมาชิก และไปยังสเตชั่นที่จอดรถ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้รถตามที่ต้องการแล้ว โดยหัวใจหลักของการให้บริการนี้คือ การทำให้ผู้ใช้บริการ รู้สึกเหมือนว่ากำลังใช้รถของตัวเอง ซึ่งการใช้คาร์แชร์ริ่งนั้นสามารถช่วยลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน และนอกจากนี้แล้วทางฮ้อปคาร์ได้ทยอยนำรถยนต์ไฟฟ้า (Electric Car Sharing) เข้ามาให้บริการแล้ว ซึ่งจะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะเป็นการช่วยลดการเกิดมลพิษทางอากาศ

ดูรายละเอียดการเป็นสมาชิกเพิ่มเติมได้ที่ http://www.haupcar.com/manual


bottom of page