top of page
Suggested Read
Recent Posts
Follow Haupcar
Archive

ไหว้พระ 9 วัด เสริมดวงปีใหม่ไทยไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพ

เริ่มต้นปีใหม่ไทย ด้วยการไหว้พระขอพร 9 วัดเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต วัดใดเสริมดวงด้านไหนกันบ้าง มาดูเลย…...


วัดกัลยาณมิตร

วัดกัลยาณมิตร "เดินทางปลอดภัย มีมิตรไมตรีที่ดี"


ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร "ตัดเคราะห์ต่อชะตาเสริมวาสนาบารมี"


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว)

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) "แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา" หรือ "เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย"


วัดระฆังโฆสิตาราม

วัดระฆังโฆสิตาราม "มีคนนิยมชมชื่น"


วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดอรุณราชวราราม (วัดแจ้ง) "ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน"


วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

วัดบวรนิเวศวิหาร "พบแต่สิ่งที่ดีงามในชีวิต"


วัดโพธิ์

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) "ร่มเย็นเป็นสุข"


วัดสุทัศนเทพวราราม

วัดสุทัศนเทพวราราม "มีวิสัยทัศนกว้างไกลมีเสน่ห์แก่บุคคลทั่วไป"

bottom of page