Suggested Read
Recent Posts
Follow Haupcar
Archive

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ กับพลังงานทางเลือก


ช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวไทยหลายคน ไม่อยากให้มาถึง คืองานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ หรือในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจ และโครงการต่างๆ ที่ทำให้ปวงชนชาวไทยอยู่ดีกินดี ดังนั้น Haupcar จึงอยากรำลึกถึงพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในเรื่องของพลังงานทดแทน อาทิเช่น พลังงานลม,พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานน้ำ และพลังงานทดแทนน้ำมัน เป็นต้น


ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีโครงการพระราชดำริเรื่องพลังงานลม ตัวอย่างเช่นโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา มีการใช้กังหันลมมาสูบน้ำในสวนจิตรลดา ที่บ่อเลี้ยงปลานิล และโรงเพาะเห็ด ต่อมาคือพลังงานแสงอาทิตย์ จากการที่พระองค์ทรงเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย เรื่องการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์จึงมีแผงโซล่าเซลล์ทดลอง ตามโครงการพระราชดำริต่างๆ เช่น ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านพลังงานทดแทนน้ำ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานทดแทนซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ไม่ใช่เพียงแค่สำหรับอุปโภค บริโภคเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการที่พลังงานน้ำสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เช่น โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำบ้านยาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพระอัจฉริยภาพของพระองค์ทำให้มองการณ์ไกล เข้าใจถึงประโยชน์ของพลังงานน้ำดังที่คนใกล้ชิดพระองค์กล่าวไว้ว่า “พระองค์ท่านทรงมีความรู้ว่าการผลิตไฟฟ้าจากพลังน้ำสามารถทำได้สองแบบแบบแรกได้จากการที่น้ำไหลจากที่สูงลงมาพัดกังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าส่วนอีกแบบหนึ่งคือน้ำไหลในทางราบ หากไหลอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้กังหันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนได้เช่นกัน”


สุดท้ายนี้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการหาพลังงานทดแทน ที่จะสามารถนำมาใช้แทนแหล่งพลังงานเดิมที่กำลังหมดลงไป พระองค์จึงได้ริเริ่มการพัฒนาแก๊สโซฮอล์ ในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 ทรงมีแนวคิดในการนำอ้อยมาแปรรูปเป็นเอทานอล อีกทั้งยังให้ทุนวิจัยพลังงานแก๊สโซฮอล์ หลังจากการพัฒนาเป็นที่น่าพอใจแล้ว ซึ่งเกิดจากการร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ดังนั้น บริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด มหาชน (ปตท) จึงได้นำแก๊สโซฮอล์ไปจัดจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปในปี พ.ศ.2540


เห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่ ๙ มีอัจฉริยภาพทางด้านพลังงานซึ่งล้วนส่งผลต่อการกินดีอยู่ดีของคนไทย ถึงแม้ว่าพระองค์จะจากไปแต่พระราชกรณียกิจที่พระองค์ทำเพื่อประชาชนชาวไทยยังสถิตอยู่ในใจ และเป็นมรดกให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานชาวไทย ไปอีกนานเท่านาน

ที่มา

http://www.eppo.go.th/images/Infromation_service/Publication/Publication/King/publication.pdf

http://www.tgcontrol.com/news/articles/ในหลวงกับพระอัจฉริยภาพe/

http://www2.eppo.go.th/vrs/VRS46-01-RoyalProject.html

#ในหลวง #พลงงาน

  • HAUP Appstore
  • Line Official
  • Playstore
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

128/403 พญาไท พลาซ่า ราชเทวี กทมฯ 10400 | 02-080-3960

© Haupcar Company Limited 2021