Suggested Read
Recent Posts
Follow Haupcar
Archive

DEPA ร่วมกับ HAUPCAR โชว์นวัตกรรมการเดินทางที่ทำเนียบรัฐบาล

ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล – กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล นำดิจิทัลสตาร์ทอัพสาขาเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมนำเสนอบริการด้านต่าง ๆ ตอบโจทย์การท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) พร้อมด้วย ดร.วาริน รัชนานุสรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้น นำดิจิทัลสตาร์ทอัพจาก 4 บริษัทจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทาง (TravelTech) แสดงต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พร้อมบอกเล่ารูปแบบการให้บริการในมิติต่าง ๆ ตอบโจทย์การท่องเที่ยวและการเดินทางยุคดิจิทัล โดยหวังเป็นส่วนช่วยในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการเดินทางของไทย รองรับการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยี ซึ่งดิจิทัลสตาร์ทอัพเพื่อการท่องเที่ยวและการเดิน อาทิเช่น HAUPCAR (บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด) Sneak (บริษัท เก็ต สนีก จำกัด) VenueE (บริษัท เวนิวอี จำกัด) เป็นต้นทั้งนี้ HAUPCAR (บริษัท ฮ้อปคาร์ จำกัด) ผู้นำในการให้บริการคาร์แชร์ริ่ง (Car sharing) ของไทยได้เข้าร่วมเสนอเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเดินทางสะดวกเเละง่ายมากขึ้น ด้วยบริการเช่ารถยนต์ผ่านเเอปพลิเคชันที่ครอบคลุมเกือบ 200 พื้นที่ทั่วกรุงเทพฯ เเละปริมณฑล


HAUPCAR เป็นสตาท์อัพที่ให้บริการคาร์เเชร์ริ่งแห่งเเรกในประเทศไทยที่เปิดบริการเช่ารถผ่านแอปพลิเคชัน โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เข้าสู่สังคมแห่งการแบ่งปัน ช่วยแก้ปัญหาปริมาณรถยนต์ที่แออัดบนท้องถนนในเขตเมืองด้าน ดร.ชินาวุธ กล่าวว่า เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางถือเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันให้ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศขยายตัว ควบคู่ไปกับการยกระดับบริการให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบ สนองตอบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลง พร้อมก้าวสู่การเป็น Smart Tourism โดยธุรกิจเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางมีโอกาสเติบโตสูง หากได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับปัจจัยหนุนในเรื่องของการใช้จ่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และจำนวนนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง


ทั้งนี้ การนำเสนอเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางของดิจิทัลสตาร์ทอัพในวันนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมแพลตฟอร์มการให้บริการเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางด้านต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยฝีมือคนไทย ไม่ว่าจะเป็นบริการค้นหาแหล่งท่องเที่ยวและช่วยวางแผนการท่องเที่ยวและการเดินทาง ตรวจสอบสภาพอากาศ บริการค้นหาและจองตั๋วเครื่องบิน จองที่พัก ช่วงเวลาการทำกิจกรรม หรือแม้แต่เช่ายานพาหนะ ฯลฯ ผ่านการใช้งานบนอุปกรณ์อัจฉริยะ (Smart Device) เพื่ออำนวยความสะดวก และสรรสร้างประสบการณ์ใหม่แก่ผู้ใช้งานในยุคปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนผ่านประเทศสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ“สำหรับดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ร่วมนำเสนอผลงานต่อนายกรัฐมนตรีและคณะในวันนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของดิจิทัลสตาร์ทอัพที่ได้รับการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ภายใต้มาตรการส่งเสริมของ ดีป้าที่มุ่งผลักดันให้เกิดดิจิทัลสตาร์ทอัพสาขาเทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวและการเดินทางสัญชาติไทย พร้อมติดอาวุธให้เกิดความเข้มแข็ง ก่อนก้าวสู่ระดับสากลอย่างมั่นคงและยั่งยืน อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ยุค 4.0 ในที่สุด” ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว เมื่อเร็วๆนี้


ขอบคุณข่าวและภาพ

https://www.depa.or.th/th/article-view/20200224_01

https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4732

  • HAUP Appstore
  • Line Official
  • Playstore
  • Instagram - White Circle
  • Facebook - White Circle
  • LinkedIn - White Circle

128/403 พญาไท พลาซ่า ราชเทวี กทมฯ 10400 | 02-080-3960

© Haupcar Company Limited 2021