top of page
Suggested Read
Recent Posts
Follow Haupcar
Archive

กรุงโซล ส่งเสริมบริการ Carsharing and Bikesharingกรุงโซลส่งเสริมบริการแบ่งปันจักรยานและรถยนต์ (Bike and Car Sharing) ตามโครงการอพาร์ทเมนท์

รัฐบาลกรุงโซลประกาศแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการแบ่งปันระบบสาธารณูปโภคสาธารณะในอาคารอพาร์ตเมนต์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาชุมชนที่มีส่วนร่วม โครงการ หมู่บ้านแห่งการแบ่งปัน (Sharing Village) ซึ่งเป็นโครงการปรับโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของกรุงโซลโดยจะมีจุดบริการจักรยานและรถร่วมซึ่งมีกระจายอยู่ทั่วเมืองสร้างขึ้นในจุดเดียวกันเพื่อความสะดวกสบายสร้างสถานที่ที่คล้ายกับชื่อ 'หมู่บ้านแห่งการแบ่งปัน'

การสมัครเข้าร่วมโครงการจะมีจนถึงวันที่ 12 กรกฎาคม ผู้อยู่อาศัยที่ประสงค์จะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "หมู่บ้านแห่งการแบ่งปัน" สามารถยื่นใบสมัครไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ท้องถิ่นหลังจากตกลงกับผู้อยู่อาศัยคนอื่น ๆ โดยจะมีเพียงหนึ่งหรือสองตึกที่คาดว่าจะได้รับการคัดเลือก สำหรับโครงการนำร่อง

ชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก "หมู่บ้านแห่งการแบ่งปัน" จะเห็นว่ามีพื้นที่ใช้จ่ายประมาณ 50 ล้านวอนเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจร่วมกัน (sharing economy infrastructure) เพื่อให้บริการต่างๆร่วมกันซึ่ง ได้แก่ จักรยาน ตู้เย็น หรือแม้กระทั่งการดูแลเด็ก ขึ้นอยู่กับประเภทของครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับเลือกในปีพ. ศ. 2555 กรุงโซลประกาศตัวว่าเป็นเมืองแห่งการแบ่งปัน (sharing city) และในปี พ.ศ. 2556 กลายเป็นเมืองแรกในประเทศที่ออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเศรษฐกิจแบ่งปัน (sharing economy)

เจ้าหน้าที่ภาครัฐของกรุงโซลกล่าวว่า "เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจแบ่งปันจะกลายเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาชีวิตของชาวเกาหลีใต้” ที่มา: http://koreabizwire.com/seoul-to-promote-bicycle-and-car-sharing-services-at-apartment-complexes/86484

bottom of page