top of page

Our Services

This is your Services Page. It's a great opportunity to provide information about the services you provide. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want to share with site visitors.

 • HAUPCar คืออะไร
  HAUPCar คือระบบ carsharing ให้บริการเช่ารถรายชั่วโมงและปลดล็อครถผ่านมือถือสมาร์ทโฟน โดยผุ้ใช้งานสามารถเช่ารถใช้เสมือนรถส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการเช่ารถที่สะดวกและลดมลภาวะ
 • HAUPCard ทำงานอย่างไร
  การนำเทคโนโลยี Carsharing Technology ขั้นสูงมาพัฒนาการให้บริการ ทำให้ทุกคนสามารถเช่ารถได้ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเป็นสมาชิก จองรถ ปลดล็อครถ รถทุกคันใช้ระบบ Push Start or Twist Start หมดห่วงเรื่องลืมกุญแจ
 • ทำไมถึงควรมี HAUPCard
  ในกรณีที่แบตมือถือหมด ลูกค้าสามารถนำบัตร HAUPCard ไปแตะตรงจุด scan บริเวณกระจกรถและเข้ารถได้เสมือนกุญแจรถอีกหนึ่งดอก เป็นอีกหนึ่งวิธีทำทำให้ทุกคนสบายใจยิ่งขึ้นในการใช้รถ
 • ทำไมถึงต้องมีการใช้บริการรายระยะทาง - กิโลเมตร
  เนื่องจากรถ HAUPCar นั้นเป็นรถที่รวมค่าน้ำมันและประกันภัยชั้น1 ในค่าบริการรายระยะทางเรียบร้อยแล้ว จึงแตกต่างจากรถเช่าทั่วไปที่ไม่ได้รวมค่าน้ำมันและประกันภัยชั้น1 การเก็บค่าบริการรายระยะทางนั้นจึงสะดวกสบายกว่าและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเติมน้ำมันเต็มถัง ทั้งนี้การใช้บริการรถคาร์แชร์ริ่งเป็นรถที่แบ่งปันกันใช้ จึงต้องเติมน้ำมันเผื่อการใช้งานคราวถัดไป ทางฮ้อปคาร์แนะนำให้เติมน้ำมันเมื่อต่ำกว่า 1/4 ของถัง นอกจากจะสะดวกแล้ว เหนือสิ่งอื่นในคุณจะได้รับรถที่รวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย
 • HAUPCar คืออะไร
  HAUPCar คือระบบ carsharing ให้บริการเช่ารถรายชั่วโมงและปลดล็อครถผ่านมือถือสมาร์ทโฟน โดยผุ้ใช้งานสามารถเช่ารถใช้เสมือนรถส่วนตัวได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อการเช่ารถที่สะดวกและลดมลภาวะ
 • HAUPCard ทำงานอย่างไร
  การนำเทคโนโลยี Carsharing Technology ขั้นสูงมาพัฒนาการให้บริการ ทำให้ทุกคนสามารถเช่ารถได้ผ่านแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้ง่ายๆ เพียงแค่ 3 ขั้นตอนเป็นสมาชิก จองรถ ปลดล็อครถ รถทุกคันใช้ระบบ Push Start or Twist Start หมดห่วงเรื่องลืมกุญแจ
 • ทำไมถึงควรมี HAUPCard
  ในกรณีที่แบตมือถือหมด ลูกค้าสามารถนำบัตร HAUPCard ไปแตะตรงจุด scan บริเวณกระจกรถและเข้ารถได้เสมือนกุญแจรถอีกหนึ่งดอก เป็นอีกหนึ่งวิธีทำทำให้ทุกคนสบายใจยิ่งขึ้นในการใช้รถ
 • ทำไมถึงต้องมีการใช้บริการรายระยะทาง - กิโลเมตร
  เนื่องจากรถ HAUPCar นั้นเป็นรถที่รวมค่าน้ำมันและประกันภัยชั้น1 ในค่าบริการรายระยะทางเรียบร้อยแล้ว จึงแตกต่างจากรถเช่าทั่วไปที่ไม่ได้รวมค่าน้ำมันและประกันภัยชั้น1 การเก็บค่าบริการรายระยะทางนั้นจึงสะดวกสบายกว่าและไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องเติมน้ำมันเต็มถัง ทั้งนี้การใช้บริการรถคาร์แชร์ริ่งเป็นรถที่แบ่งปันกันใช้ จึงต้องเติมน้ำมันเผื่อการใช้งานคราวถัดไป ทางฮ้อปคาร์แนะนำให้เติมน้ำมันเมื่อต่ำกว่า 1/4 ของถัง นอกจากจะสะดวกแล้ว เหนือสิ่งอื่นในคุณจะได้รับรถที่รวดเร็ว และปลอดภัยอีกด้วย

Getting paid

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

Service Name

This is a Paragraph. Click on "Edit Text" or double click on the text box to edit the content and make sure to add any relevant information that you want to share with your visitors.

What Our Clients Say

Name, Title

I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services. Let your customers review you and tell their friends how great you are.

bottom of page