ค้นหา
  • Admin

ยิ่งชวนยิ่งได้ ขับรถ Haup ฟรีทั้งคุณและเพื่อน


เพียงแค่ ผู้ใช้ Haupcar ในปัจจุบัน แนะนำหรือชวนเพื่อนสมัครใช้บริการ Haupcar ครั้งแรก ผู้แนะนำจะได้ Voucher ไปเลย 200 บาท และผู้ที่สมัครใช้งานครั้งแรกจากการแนะนำของเพื่อนก็รับ Voucher อีก 200 บาทเช่นเดียวกัน


นอกจากนี้สำหรับผู้แนะนำเพื่อนมากกว่าหนึ่งคน ก็จะได้ Voucher เพิ่มอีก 200 บาท ถ้าแนะนำ สามคนก็จะได้ 600 บาท สิบคน 2,000 บาท ถ้าร้อยคนก็ได้ Voucher ขับรถ Haup ฟรีๆไปเลย 20,000 บาท


วิธีผู้ใช้ครั้งแรกได้ส่วนลด 200 บาท

วิธีผู้แนะนำเพื่อนได้ Voucher 200 บาทต่อครั้ง

ทั้งนี้ก็ที่ผู้แนะนำจะได้ Voucher นั้นก็ต่อเมื่อเพื่อนที่คุณแนะนำใช้งานครั้งแรกแล้วทาง Haup จึงทำการมอบ Voucher ทันที

#haupcar #carsharing

ดู 60 ครั้ง

128/403 พญาไท พลาซ่า ราชเทวี กทมฯ 10400 | 02-080-3960

© Haupcar Company Limited 2020