(เหตุการณ์คืนรถช้าที่หลีกเลี่ยงไม่ได้) สมมติถ้ามีเหตุไม่คาดคิดทำให้กลับมาคืนรถช้า แล้วมีคนจองต่อพอดี จะเกิดอะไรขึ้น ต้องทำอย่างไรบ้าง | HAUP CARSHARING

128/403 พญาไท พลาซ่า ชั้น 37 ราชเทวี กทมฯ 10400

© Haupcar Company Limited 2019